Over het Instituut voor Duurzaam Recht

Het Instituut voor Duurzaam Recht is opgericht in 2018. Wij zijn een opleidings- en adviesinstituut op het gebied van duurzaam recht en duurzaam contracteren, met als doel het ondersteunen van ondernemers, advocaten, (bedrijfs)juristen en mediators, met kennis, praktijkvoorbeelden, uitwisseling van ervaringen en advies.

Onze visie


Onze visie op duurzaam contracteren is ontstaan in de praktijk, waarbij een vraag aan Arthur Hol om een update van algemene verkoopvoorwaarden leidde tot een gedragsgerichte bijeenkomst voor alle betrokkenen bij het verkoopproces, met onder meer interne werkprocesaanpassingen als gevolg. De oorspronkelijke vraag om een juridisch product werd vrijwel geheel verdrongen door een aanpak die aansloot bij de werkelijke behoefte van de klantorganisatie. Dit kon doordat gezamenlijk een integrale kijk op het ingebrachte vraagstuk – ‘the bigger picture’ – als uitgangspunt werd aanvaard, in plaats van het monodisciplinaire uitgangspunt dat vaak wordt gehanteerd: wat zijn de mooist dichtgetimmerde juridische voorwaarden?

Onze missie


Het Instituut voor Duurzaam Recht wil meer dan alleen kennis overdragen. Wij gebruiken in onze workshops kennis, praktijkvoorbeelden en uitwisseling van ervaring als basis voor praktijkgerichte acties. Daarom hebben de docenten werkzaam bij het instituut uitgebreide ervaring op het gebied van duurzaam recht. Zo kunnen wij de door u ingebrachte praktijkcases van maatwerkadvies voorzien en geven we u handvatten om na een workshop gelijk de geleerde kennis toe te passen.

De initiatiefnemer: Arthur Hol

Arthur (1969) is regisseur, procesbegeleider, katalysator, verbinder, aanjager, luis in de pels, pionier, inspirator, sparring partner, netwerker en meer. Hij legt zich sinds jaren toe op fusies, reorganisaties en veranderprocessen en werkt graag voor organisaties waar men werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren.

Hij is daarnaast werkzaam als spreker, dagvoorzitter en workshopbegeleider voor verschillende organisaties of events, over onder andere nieuw leiderschap, nieuw organiseren en de juridische en organisatieadviesaspecten hierbinnen. Ook heeft hij als auteur en co-auteur veel gepubliceerd over deze onderwerpen.

De afgelopen jaren richt hij zich in het bijzonder op vernieuwing van juridische dienstverlening. Hij publiceert artikelen en essays over dit onderwerp, maak deel uit van innovatietafels dienstverlening en bedrijfsvoering in de advocatuur en was in oktober 2017 co-organisator van en spreker op het internationale symposium ‘lawyers as changemakers’, in Amsterdam. Op het landelijke Mfn Mediatorscongres verzorgde hij samen met Dialogue een workshop ‘Duurzaam Contracteren’.

Achtergrond

Arthur is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie, met ervaring in HRM en als organisatieadviseur bij Shell, KLM en KPMG, als moderator, programmadirecteur en procesbegeleider. Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Duurzaam Recht met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten.